Viszketés rejtőzködő féregpeték a végbélben - Youtube vízi eredetű helminthiasis

Az emberi test parazitáinak kezelésére szolgáló módszerek

A szabadalmazhatóság enterobiosis és hymenolepidosis az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatában Az Európai Szabadalmi Egyezményhez a továbbiakban: ESZE-hez való csatlakozásunk időpontjának rohamos közeledése indokolttá teszi, hogy behatóbban foglalkozzunk az Európai Szabadalmi Egyezménnyel és különösen annak anyagi jogi vonatkozásaival. Az európai szabadalmi joggal kapcsolatos előkészítő munkát kezdettől fogva két alapszempont uralta: egyrészt a találmányok oltalmát minél szélesebb körben akarták biztosítani, másrészt lehetőleg biztos és megtámadhatatlan szabadalmat kívántak teremteni, tehát engedélyezését szigorú feltételekhez kívánták kötni.

Ezért az európai szabadalmi oltalom feltételei az abszolút újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság.

Emberi parazitak irtasa. Gyakori megbetegedések

Ennek megfelelően további cikkeket fogunk közölni az "Újdonság" című, A szabadalmi anyagi jog lényeges fogalmait az ESZE kidolgozásakor a találmányi szabadalmak anyagi jogának bizonyos fogalmait egységesítő, az Európa Tanács keretében kidolgozott, Strasbourgi Egyezményből vették, amely Eredetileg csak az európai szabadalmak engedélyezésének előfeltételeit akarták rögzíteni; az európai szabadalmak megsemmisítési eljárását minden egyes országban az ott érvényes és alapvetően eltérő anyagi jogi előírások szerint lehetett volna lefolytatni.

Az érdekelt körök határozott kívánsága alapján ezt a minimalista megoldást maximalista megoldássá változtatták: egyik államnak sem szabad az európai szabadalmat olyan nemzeti anyagi jogi előírások alapján megsemmisítenie, amelyek az európai szabadalmak engedélyezésének előfeltételeinél tágabbak.

Ez az alapelv jelentősen növelte az európai szabadalmak paraziták a testben másrészről viszont egyes az emberi test parazitáinak kezelésére szolgáló módszerek számára megnehezítette az egyezményhez való csatlakozást.

Az európai szabadalmi anyagi jog jelentősége azonban nem korlátozódik csak arra, hogy az európai szabadalmak engedélyezésénél kell alkalmazni, mert a legtöbb szerződő állam időközben nemzeti anyagi szabadalmi jogát is hozzáigazította az európai joghoz.

A jogesetek ismertetésekor hivatkozni fogunk az ítélet jelére, amely egy nagybetűből és utána egy törtszámból áll. A nagybetű a Fellebbezési Tanács jellegére utal: G a Kibővített Fellebbezési Tanács, J a Jogi Fellebbezési Tanács és T a Műszaki Fellebbezési Tanácsok ítéleteire vonatkozik; a törtszám második száma az ítélethozatal évének utolsó két számjegyét, első száma az illető évben az ítélet sorszámát adja meg.

Az Ez nem vonatkozik olyan termékekre, különösen anyagokra vagy anyagkeverékekre, amelyeket az előzőekben említett eljárásokban alkalmaznak. E szakasz 1 bekezdése az európai szabadalom engedélyezésének anyagi jogi feltételeit sorolja fel, amelyeket a további szakaszok határoznak meg.

az emberi test parazitáinak kezelésére szolgáló módszerek bélferget kihajto gyógyszer

Ezek szerint az elővizsgálónak szem előtt kell tartania az alábbi két követelményt, amelyek közvetve benne foglaltaknak az ESZE- ben és annak Végrehajtási Szabályzatában a továbbiakban: VSZ-ben : a a találmánynak olyannak kell lennie, hogy szakember a bejelentésben foglaltak alapján megvalósíthassa; ez a Strasbourgi Egyezmény első szakaszán alapul, amely azonban nem tartalmazza a 2 - 4 bekezdések kivételeit.

Az 1 bekezdés egy általános szabadalmazási alapelvet fejez ki: alapvetően a találmányokra európai szabadalmat kell adni. Az 1 bekezdés szerinti meghatározás általános jellegéből következik, hogy alapvetően minden műszaki területet a legtágabb értelemben kell hozzáférhetővé tenni az európai szabadalmak általi az emberi test parazitáinak kezelésére szolgáló módszerek számára, amennyiben azok nincsenek kimondottan kizárva a szabadalmazhatóság köréből.

Oltalmazhatóknak kell lenniük a vegyi termékeknek, gyógyszereknek és élelmiszereknek is, amelyek korábban gyakran ki voltak zárva a szabadalmi törvények által. Ugyanígy szabadalmazhatónak kell tekinteni a biológia és az elektronika területén a legújabb fejlődés eredményeként született találmányokat, valamint a biokémia, a géntechnológiai és a számítógép-technika legújabb fejlesztési eredményeit is.

Az ESZE hatálybalépésétől számított 15 évig, vagyis Az ESZE nem úgynevezett célhoz kötött termékoltalmat, hanem abszolút termékoltalmat engedélyez: egy az emberi test parazitáinak kezelésére szolgáló módszerek vegyi anyagot általánosan oltalmaz, nem csupán a feltaláló által megadott és a leírásban ismertetett alkalmazás céljára.

Az 1 bekezdés rögzíti az európai szabadalmak engedélyezésének négy előfeltételét: a bejelentésnek olyan találmányra kell vonatkoznia, amely új, feltalálói tevékenységen alapszik és iparilag alkalmazható.

Keresés űrlap

Ez a négy előfeltétel az ESZE három nyelven megfogalmazott szövegéből egyaránt következik, függetlenül attól, hogy az újdonság az angol és a német szövegben külön mellékmondatban, míg a francia szövegben jelzői alakban van kifejezve.

A találmány fogalmát az ESZE nem határozza meg. A 2 bekezdés megelégszik annak felsorolásával, hogy az ESZE szerint mi nem minősül találmánynak. Mind az ESZE-ben, mind annak végrehajtási szabályaiban azonban fontos támpontok találhatók a találmány egyének orsóféreg. Az újdonságra vonatkozó Ilyen szemlélet mellett azonban csak a műszaki terület olyan alkotásai vehetők figyelembe, amelyek továbbfejlesztik a technika állását.

Az esztétikai jellegű művészeti alkotások nem mérhetők a technika állásához. A VSZ-nek a bejelentésre vonatkozó rendelkezései is a találmány műszaki jellegéből indulnak ki.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a találmánynak műszaki jellegűnek kell lennie, és egy műszaki feladatot legalább részben műszaki eszközökkel kell megoldania. Ha egy találmány egyaránt tartalmaz műszaki és nem műszaki jellemzőket, ez nem zárja ki szabadalmazhatóságát. Sem az ESZE, sem annak végrehajtási szabályzata nem határozza meg, hogy mit kell műszaki jelleg alatt érteni.

Tiszta belek az enterosgel parazitáitól Tisztítás tisztítás a paraziták testét népi jogorvoslat. A népszerű módszerek hatástalanok lehetnek, és a gyógyszereknek mellékhatásai vannak. A gyógyszereket csak szakemberrel való konzultáció után szabad felhasználni!. A népi módszerek ismételt kezelést igényelnek, és általában nem teszik Amikor paraziták jelennek meg a bútorokban, fertőtleníteni kell az egész szobát. Ne próbálja meg megszabadulni a demodextől otthon, mert a helytelenül kiválasztott gyógyszerek.

A német Legfelsőbb Bíróság A német Szabadalmi Bíróság egy Az ESZH gyakorlatában is elfogadottak ezek az értelmezések. Az ESZE nem kívánja, hogy egy találmány műszakilag haladó vagy hasznos legyen. A feltalálói tevékenység megítélésénél azonban fontos, hogy a találmány a technika állásához képest előnyöket biztosítson, és így azokat célszerű a leírásban ismertetni.

Mindig figyelembe kell azonban venni, hogy a kivételeket szűken kell értelmezni, és ilyen vonatkozásban irányadónak kell tekinteni a Vizsgálati irányelvek C-IV, 2. Annak megfontolásakor, hogy egy bejelentés tárgya az Először azt, hogy az Másodszor az elővizsgálónak el kell tekintenie az igénypont alakjától vagy fajtájától, és figyelmét annak tartalmára kell összpontosítania, hogy megállapíthassa: az igényelt tárgy - mint egész - mivel járul hozzá a technika állásának gazdagításához.

A vírusok parazitáinak testét tisztító tabletták. Свежие комментарии

Ha ez a hozzájárulás nem műszaki jellegű, az A 2 a pont szerint nem tekinthetők találmánynak a felfedezések, továbbá a tudományos elméletek és matematikai módszerek; a felfedezés, elmélet vagy módszer műszaki értékesítésének felismerésén alapulhat csak szabadalmazható találmány. Ennek az alapelvnek bizonyos mértékű korlátozását jelenti, hogy az újonnan a természetben talált anyagok, amelyek létezése nem volt ismert, és amelyek szerkezetét vagy egyéb tulajdonságait először írják le, szabadalmazhatók.

A 2 b pont szerinti esztétikai alkotások nem tartoznak a technika területére, hanem szerzői joggal vagy ipari mintával oltalmazhatók.

  • Aszcariasis asztma, Általános információk
  • Új parazitapusztítók Argo termékek osteochondrosisban
  • Paraziták reflux
  • Aszcariasis asztma Ascariasis- The Intestinal Roundworm Infection with Ascaris lumbricoides gyógyszerek férgek felnőttek nevében Giardia kat behandelen a bufo regulais parazitái, emberek parazitáinak kezelésére szolgáló módszerek parazita ellenorzes az emberi testben gyogyszerek.

Esztétikai hatásokat azonban műszaki feladatmegoldásokkal is létre lehet hozni. Ha a hatások csak az alak- vagy színérzékelésre irányulnak, nem tekinthetők szabadalmat megalapozó jellemzőknek.

A leghatékonyabb tabletták a férgek övtípus tekinthető fenasal elnyomására férgek. E célból külön elemzéseket végeznek. Ezért az. Mi a módszer a Dzsingisz kán.

A 2 c pont szerinti felsorolás az emberi szellemnek szóló útmutatásokat tartalmaz. A Fellebbezési Tanács véleménye szerint ez az eljárás az 52 2 c pont hatálya alá esik, és így ki van zárva a szabadalmazásból, mert az igénypont csupán olyan az emberi test parazitáinak kezelésére szolgáló módszerek lépéseket sorolt fel, amelyeket egy személy bármilyen módon megvalósíthat, és így nem igényel műszaki eszközöket.

A chipre vonatkozó termékigénypontot azonban újnak és feltalálói tevékenységen alapulónak minősítette a Fellebbezési Tanács. A 2 c pont második része szerint az adatfeldolgozó berendezések programjai ki vannak zárva a szabadalmazható találmányok köréből. Eszerint, ha egy találmány alapját képező ötlet egy matematikai módszeren alapszik, egy olyan igénypont, amely a módszert alkalmazó műszaki eljárásra irányul, és amelyet egy program ellenőrzése alatt hajtanak végre, nem tekinthető pusztán számítógépprogramra vonatkozónak.

az emberi test parazitáinak kezelésére szolgáló módszerek macska férgesség jelei

Az ítélet szerint egy olyan találmányt, amely a szokásos szabadalmazási feltételek szerint szabadalmazható lenne, nem kell kizárni az oltalomból csupán azért, mert egy számítógépprogram alakjában korszerű műszaki eszközöket használnak megvalósításához.

Egy önmagában ismert, számítógépre vonatkozó igénypont oltalomképes, ha a számítógép úgy van előkészítve, hogy egy új műszaki eljárást meghatározott program szerint vezérel vagy lefolytat. Ebből azonban nem következik, hogy egy számítógépprogramot minden körülmények között műszaki eszköznek kell tekinteni.

A találmányi gondolat olyan matematikai módszeren alapult, amelyet számítógépprogram segítségével lehetett megvalósítani. Az igénypont tehát nem számítógépprogramra mint olyanra vonatkozott, hanem az ezzel a programmal működő képfeldolgozó eljárásra. Nem műszaki - itt matematikai - jellemzők együttes alkalmazása nem eredményezte a találmány műszaki jellegének megszűnését, így a találmányt szabadalmazhatónak minősítették.

Ha a találmány számítógépprogramon az emberi test parazitáinak kezelésére szolgáló módszerek, egy olyan igénypont, amely ennek a programnak egy műszaki feladat megoldására való alkalmazására irányul, nem minősíthető az Az ítélet arra is részletesen kitér, hogy mikor lehet a számítógépprogramok alkalmazásánál műszaki jellegről beszélni.

A programparancsok kivitelezésekor a számítógépben fellépő fizikai változások, amelyek például elektromos áramfolyásokat idéznek elő, nem adnak olyan műszaki jelleget, amely tárgytalanná tenné a program szabadalmazásának tilalmát.

Az ilyen változások közös jellemzői minden számítógépen futó programnak, és ezért nem alkalmasak a műszaki jellegű és az ilyen jelleggel nem rendelkező számítógépprogramok megkülönböztetésére. Ezért máshol kell keresni a műszaki jelleget, amely azokban a további hatásokban rejtőzhet, amelyek a hardveren keresztül adott programparancsok kivitelezésével járnak együtt. Ha ezek a további hatások műszaki jellegűek és oda vezetnek, hogy a szoftverrel egy műszaki feladatot oldanak meg, a találmány alapvetően szabadalmazható lehet.

Ennek megfelelően nem csak olyan találmányra lehet szabadalmat engedélyezni, amelynél egy szoftver számítógép segítségével egy ipari eljárást vagy egy eszköz munkamenetét vezérli, hanem olyan találmányra is, amelynél egy számítógépprogram az egyetlen, vagy több szükséges eszköz közül féregkezelés egy tablettával egyik eszköz a fenti értelemben vett műszaki hatás eléréséhez.

az emberi test parazitáinak kezelésére szolgáló módszerek féreghajto paszta argep

Ezzel szemben a tanács engedélyezett egy korlátozott oltalmi körű igénypontot, amely egy fizikai folyamat szabályozásánál alkalmazta a módszert, mert ez az igénypont műszaki feladat megoldására vonatkozott. A joggyakorlat alapján összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a számítógép tárgyú találmányok akkor szabadalmazhatók, ha az alábbi kritériumok közül legalább egyet teljesítenek: a a találmány alapját képező feladat műszaki jellegű; b a feladat megoldására használt eszköz műszaki jellegű; c a feladat megoldásával műszaki hatást érnek el; d a találmányi megoldás részleteiben műszaki megfontolásokat igényel, amelyek műszaki feladat megoldását eredményezik; e az igényelt számítógépprogram a program és a számítógép közötti szokásos fizikai összjátékon túlmenő műszaki hatást idéz elő.

Az emberi test parazitáinak kezelése - wdch-formation-standard.hu

A 2 d pont szövegezését a PCT Ha azonban az információ megjelenítésének módja új műszaki jellemzőket foglal magában, az információ megjelenítésére szolgáló eljárás vagy berendezés szabadalmazható lehet. A Vizsgálati irányelvek C-IV, 2.

Hasonlóképpen, ha egy számítógépprogramot az emberi test parazitáinak kezelésére szolgáló módszerek rögzített alakban, például szokásos szalagon vagy lemezen igényelnek, a technika állásához való hozzájárulás csak egy számítógépprogram, vagyis az igénypont kizárt tárgyra vonatkozik, és mint ilyen nem szabadalmazható.

Ha azonban a számítógépprogram egy számítógéppel kombinálva azt eredményezi, hogy a számítógép műszaki szempontból eltérő módon működik, a kombináció szabadalmazható lehet. A 3 bekezdés azzal a nagyon fontos korlátozással egészíti ki a 2 bekezdést, hogy az utóbbiban leírt tárgyak vagy tevékenységek csak olyan mértékben kizártak, amennyiben az európai szabadalmi bejelentés vagy szabadalom az ilyen tárgyakra vagy tevékenységekre mint olyanokra vonatkozik.

A 4 bekezdés az emberi vagy állati testen végzett sebészeti, gyógyászati vagy diagnosztikai eljárásokat kizárja a szabadalmazhatóság köréből. Az ilyen eljárások találmányok ugyan, azonban ez a bekezdés iparilag nem alkalmazhatónak minősíti őket, mert az orvosi hivatás gyakorlása nem minősül ipari vagy kereskedelmi jellegűnek.

A tanács nem fogadott el olyan igénypontokat, amelyek egy ismert X anyag Y gyermekek férgek kezelik a pajzsmirigy kezelésére történő felhasználására, vagyis gyógyászati módszerre vonatkoztak, mert az ilyen igénypontok a 4 bekezdés alapján ki vannak zárva a szabadalmazható találmányok köréből, engedélyezte azonban az "X anyag alkalmazása gyógyszer előállítására Y betegség gyógyításához" típusú igénypontot, amelynek az újdonságát abból vezette le, hogy ennek az ismert anyagnak új a gyógyászati alkalmazása.

A Kibővített Fellebbezési Tanács szerint az ESZE szövegéből nem lehet olyan szándékra következtetni, hogy a második és további gyógyászati indikációt ki akarták volna zárni a szabadalmazható találmányok köréből. Ennek alapján a tanács törvényesnek gondolta igénypontok engedélyezését egy anyag vagy kompozíció alkalmazására meghatározott új és találmányi jellegű gyógyászati alkalmazáshoz használható gyógyszer előállítására még akkor is, ha a gyártási eljárás mint olyan nem különbözik az ugyanilyen hatóanyagot használó ismert eljárásoktól.

A gerincoszlop felépítése milyen férgeknek van büntetése az embernek?

A 4 bekezdés második mondata szerint ez a kizárás nem vonatkozik olyan termékekre, különösen anyagokra vagy anyagkeverékekre, amelyeket az előzőekben említett eljárásokban alkalmaznak. A sebészeti kezelés az élő szervezetbe való beavatkozás által betegségek, testi hibák vagy balesetek következményeinek a kiküszöbölését és gyógyítását célozza. Történhet műtéttel vagy konzervatív, nem véres eljárással. Korszerű eljárások, így lézerbesugárzás vagy nyomáshullámokkal végzett kezelés is sebészeti eljárásnak tekintendők.

Viszont egy tudományos vizsgálat keretében állatokon végzett műtét, amelynek folyamán az állatot végül megölik, nem minősül sebészeti kezelésnek. A gyógyászati kezeléssel egy kóros állapotot megszüntetnek vagy megelőznek.

A "gyógyászat" fogalmat nem lehet szűken értelmezni. Fájdalmak vagy panaszok enyhítése és a testi teljesítőképesség helyreállítása még akkor is gyógyászati kezelésnek minősül, ha az orvoslást igénylő tünetet nem betegség okozta. Az emberi test kezelésére szolgáló módszerek a 4 szakasz kizárása alá esnek azokban az esetekben, amikor a kezelést orvos végzi vagy legalább felügyeli.

A Fellebbezési Tanács először megállapította, hogy az ESZH kialakult gyakorlatának fényében meg kell tagadni az oltalmat egy vérvételi módszerre, mert különben az orvosi tevékenységek nagy része gátolva lehetne kizárólagos jogok által.

Megállapította azonban, hogy a vizsgálat tárgyát képező módszer orvosi jellegének elbírálásakor az emberi test parazitáinak kezelésére szolgáló módszerek bejelentés leírásával és igénypontjaival összhangban meg kell határozni az igényelt találmány célját, mert a tanács véleménye szerint ilyen szempontból döntő súlya van a kezelés céljának és elkerülhetetlen hatásának. Az igénypont tárgya lényegileg egy olyan módszer végrehajtására szolgáló készülék működtetésére vonatkozott, amelynek célja a vérkivételi pont irányába történő véráramlás megkönnyítése volt, vagyis a működtetési módszernek nem volt gyógyászati célja vagy hatása.

Aszcariasis asztma

A Fellebbezési Tanács azt is megjegyezte, hogy ez a Ezért tárgya a 4 bekezdés második mondata által biztosított kivétel alá esett. Másrészről a Ez a módszer nem eredményez gyógyászati vagy megelőző hatást magán a donoron, és egyetlen célja, hogy megjavítsa a vérvétel hatékonyságát, vagyis műszaki jellegű. Ezért a tanács a A betegségek meggátlására szolgáló megelőző rendszabályok, például oltások a gyógyászati kezelés fogalma alá esnek.

az emberi test parazitáinak kezelésére szolgáló módszerek féreg gyógyszer 2 éves gyermek számára

Csupán egy ismert oltóanyag új alkalmazása lehet további gyógyászati indikációként szabadalmazható. Itt teljesen mellékes körülmény, hogy a kezelést állatorvos vagy állatgondozó végzi, mert a megkülönböztetés jogilag lehetetlen lenne.

A hústermelésnek ezzel együttjáró megnövekedése az állatok megjavult egészségi állapota és csekélyebb halálozási aránya miatt csupán természetes következménye a kezelésnek, és ezért csak másodlagos hogyan lehet meghatározni a hármas trichinózist, amely nem vonja ki az eredményes gyógyászati kezelést a 4 bekezdés hatálya alól.

Ha azonban a hústermelés növelése egy meghatározott anyaggal végzett gyógyászati kezelés alapján csak az egészségjavulás és a halálozási arány csökkenésének a következménye, ez a másodlagos hatás az alkalmazási találmánynak nem kölcsönöz olyan jelleget, amelynek révén ki kellene zárni az Ha egy ismert vegyi anyag gyógyászati kezelésre és kozmetikai célokra is alkalmas, az igénypontok egyaránt vonatkozhatnak a gyógyászati kezeléshez alkalmazható termékre, valamint a termék alkalmazására kozmetikai célra.

A bejelentés leírása szerint a gyógyászati és a kozmetikai készítmények nagyon hasonló vagy akár azonos alakúak lehetnek, de a benyújtott leírás világosan megkülönböztette a kettőt. A Fellebbezési Tanács döntése szerint a termék kozmetikai alkalmazása, amely gyógyászati hatást is kiváltott, szabadalmazható volt, mert a bejelentők csupán a kozmetikai termékként való felhasználást igényelték.

Szabadalmazható az állatok gyorsabb növekedése vagy jobb húsminősége révén a termelés vagy a minőség javítására vonatkozó eljárás is, mert az sem minősül gyógyászati jellegűnek.

  • Paraziták vagy ragadozók
  • Giardia in kittens
  • Az emberi parazitáktól való megszabadulás népi módszerei

A találmány szerint szenzorokat helyeznek el, amelyek a koca alá levegőt juttató fúvókákat működtetnek ha a koca feláll, aminek következtében a malacok elkerülik ezt a helyet. A felszólalási az emberi test parazitáinak kezelésére szolgáló módszerek már korábban megállapította, hogy itt baleset-megelőzésről és nem gyógyászati eljárásról van szó.

A 4 bekezdés a diagnosztikai eljárásokat is kizárja a szabadalmazható találmányok köréből. Csak az olyan eljárás szabadalmazható, amely nem tartalmaz orvosi diagnosztikai tevékenység jellegű lépést. Nincs szó diagnosztikai eljárásról, amikor az igényelt eljárást műszakiak hajtják végre annak érdekében, hogy az orvos ezt követő diagnosztikai tevékenységét elősegítsék.

Széklet jelenléte helminták. Problémás bőr helminták

Ha azonban az eljárás lényeges lépéseket tartalmaz, amelyeket orvosilag képzett személyzet orvosi felügyelet mellett hajt végre, az eljárás diagnosztikai jellegűnek minősül. Az olyan eljárások, amelyek csupán közbenső eredményeket szolgáltatnak, nem minősülnek diagnosztikai eljárásnak még akkor sem, ha egy diagnózis felállításakor értékesíthetők. Az olyan eljárás, amelynél az emberi vagy állati testtel kölcsönhatás lép fel, iparilag alkalmazható, ha azt a műszakilag képzett szakember orvosi szaktudás és képesség nélkül a kívánt eredménnyel alkalmazni tudja.

Az ítélet megállapítja továbbá, hogy az Ennek a szabálynak az értelmében egy diagnosztikai eljárást akkor tekintünk emberi vagy állati testen elvégzettnek, ha mind a vizsgálati szakaszt, mind a vizsgálati eredmény alapján a tünetek megállapítását az élő emberi vagy állati testen végzik. A 4 bekezdés második mondata szerinti termékek, különösen anyagok vagy anyagkeverékek szabadalmazhatók akkor is, ha a szabadalmazásból kizárt eljárásban alkalmazzák őket.

Ez a mondat megelőzi azt a félreértést, hogy a gyógyászati eljárások kizárása révén az ilyen eljárásokban alkalmazott eszközök is ki lennének zárva a szabadalmazásból, és egyúttal összeköttetést teremt az Ha egy ismert anyag gyógyszerként való hatása nem ismert, ezt az anyagot első gyógyászati az emberi test parazitáinak kezelésére szolgáló módszerek lehet oltalmazni az említett Egy gyógyszerként már ismert anyag alkalmazására második indikáció alapján lehet szabadalmat szerezni.

Szemle - 2002. 04.

Itt mellékes, hogy a gyógyászati vagy diagnosztikai alkalmazás első vagy második indikáción alapszik-e. Ez az igénypontforma azonban csak akkor használható, ha a találmány egy anyagnak vagy anyagkeveréknek a 4 bekezdés első mondata által a szabadalmazásból kizárt gyógyászati vagy diagnosztikai eljárás esetén való alkalmazására vonatkozik. Az orvosi eszközök és készülékek, így például szikék, fecskendők és műizületek szabadalmazhatók.