Biotróf mycoparasites, Összefoglalók - Abstracts

Pintye Alexandra Kassainé Dr. Jáger Edit Dr.

biotróf mycoparasites tünetek vannak férgek

Kovács M. Gábor Dr. Nemzetközi együttműködő partner: Dr. Paris-Sud XI.

Kiss Levente Dr.

Franciaország 2 Tartalomjegyzék 1. A vizsgált tritrofikus rendszer rövid ismertetése A projekt eredeti célkitűzései Az OTKA-projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb anyagi források 4 2.

egy féregtől egy gyermek gyógyszeréig kelas filum nemathelminthes

Ampelomyces-törzsek genetikai elemzése mikroszatellitmarkerekkel, különös tekintettel a gazdaspecializáció kérdéseire qpcr-módszer kidolgozása Ampelomyces mikoparaziták kvantitatív kimutatása érdekében A búzalisztharmatot okozó Blumeria graminis életciklusa egyik lépésének feltárása Egy módszer kidolgozása a szőlőlisztharmat áttelelő alakja életképességének ellenőrzésére Ampelomyces-törzsek szelekciója egy szőlőlisztharmat elleni biofungicid kidolgozása érdekében 7 3.

Ampelomyces-törzsek GFP-transzformálása Az intracelluláris piknídium-lokalizáció vizsgálata Az Ampelomyces-nemzetség revíziója molekuláris alapokon 8 4.

Ez utóbbi szervezetet hiperparazitának tekintjük, abba az esetben pedig, amikor a növénykórokozó egy gombafajt képvisel, a hiperparazitákat biotróf mycoparasites is nevezhetjük. A lisztharmatgombák Erysiphalesmint számos vadon élő és gazdaságilag jelentős termesztett növényfaj obligát biotróf kórokozói, ill.

A tervezett projekt ezt a kérdést gazdanövényfajok, az ezeken élősködő obligát biotróf lisztharmatgombák, és ezek intracelluláris mikoparazitái, az Ampelomyces-fajok tritrofikus kölcsönhatásain keresztül vizsgálná, a következő kérdések mentén: i lehet-e szűk gazdagomba-specializációról beszélni a genetikailag különböző Ampelomyces-törzsek esetén? Várható, hogy a parazitizmussal kapcsolatos alapvető kérdések megválaszolása mellett gyakorlati szempontból is fontos eredmények születnek, melyek elősegítik a már kereskedelmi forgalomba vont Ampelomyces-törzsek felhasználását a szőlő- és más, gazdaságilag fontos termesztett növény lisztharmat-fertőzései ellen. Our project would focus on fungal mycoparasites, i. The planned work would consist of various studies on tritrophic interactions among host plants, the obligate biotrophic powdery mildew species and Ampelomyces intracellular mycoparasites, biotróf mycoparasites the following main goals: i reveal whether there are strict host specializations in Ampelomyces; ii test our biotróf mycoparasites published hypothesis on temporal isolation in these mycoparasites, a rarely detected mechanism in the microbial world; iii determine the role of host plant physiology in these mycoparasitic interactions; and iv test experimentally intra-host competitions among genetically different mycoparasites.

A lisztharmatgombák legismertebb miko- ill. Egyes Ampelomyces-törzsek biofungicid termékek hatóanyagaként már kereskedelmi forgalomba biotróf mycoparasites kerültek az Európai Unióban, biotróf mycoparasites Egyesült Államokban, Dél-Koreában, Indiában, és másutt. A gazdanövények, lisztharmatgombák és Ampelomyces mikoparaziták közötti kölcsönhatások a specializálódott tritrofikus kapcsolatrendszerek egyik iskolapéldáját jelentik Kiss et al.

Tritrofikus kapcsolatrendszerek gazdanövények, biotróf paraziták BPnekrotróf paraziták NPhiperparaziták HPentomopatogén gombák EPnövénykártevő rovarok R és parazitoidok P között.

Jelenlegi hely

Kiss alapján készítette Hegedűsné Dr. Pintye Alexandra. Az EU-projekt célját a szőlőlisztharmat elleni biológiai védekezésben felhasználható Ampelomyces-törzsek vizsgálata jelentette. Az NN projektben biotróf mycoparasites az EU-program keretében született eredmények egy részét, elsősorban a kifejlesztett mikroszatellit-markereket és a szőlőlisztharmatból általunk izolált Ampelomycestörzseket Pintye et al.

Emellett a biotróf mycoparasites tematikájába tartozó, azokat kiegészítő kutatásokat május április Az OMAA-támogatással megvalósult kutatómunka publikálása folyamatban van lásd 3. Ampelomyces-törzsek genetikai elemzése mikroszatellit-markerekkel, különös tekintettel a gazdaspecializáció kérdéseire A francia partnerekkel együttműködve elemeztük több mintzömmel általunk, különböző lisztharmatgombafajokból és Európa különböző régióiban izolált Ampelomyces-törzs mikroszatellit-genotípusait.

biotróf mycoparasites

Az elemzésben szereplő legtöbb törzs az almát, ördögcérnát Lycium halimifolium-otszőlőt és vadon élő fűféléket fertőző lisztharmatgombafajokból származott 2.

Az eredmények Pintye et al. Összesen Ampelomyces-törzs öt mikroszatellit markerrel meghatározott genotípusainak SplitsTree-analízise. A tavasszal, almalisztharmatból Podosphaera leucotricha-ból izolált törzsek egyértelműen elkülönültek az ősszel, számos más lisztharmatgombafajból izolált törzstől.

kiválasztási szerv platyhelminthesban Mondja meg nekem a férgek gyógyítását

Forrás: Pintye et al. Anna-Liisa Laine által vezetett csoportja több mint egy évtizede folyamatosan kiterjedt genetikai és ökológiai vizsgálatokat végez egy 5 6 természetes gazda-parazita lándzsás útifű - Podosphaera plantaginis lisztharmatgomba kapcsolatrendszerre vonatkozóan, több mint helyszínen Finnországban pl. Jousimo et al. A csoporttal együttműködve Ampelomycestörzseket izoláltunk néhány mintavételi területen, és kidolgoztunk egy qpcrmódszert, mellyel a több biotróf mycoparasites 10 éve folyamatosan begyűjtött és tárolt finn mintákban kvantitatív módon kimutattuk a mikoparaziták jelenlétét Tollenaere et al.

  • Az NN számú OTKA/NKFIH-projekt ZÁRÓJELENTÉSE - PDF Ingyenes letöltés
  • NKFI-EPR:Host-parasite interactions in a widespread tritrophic relationship
  • Hegedűsné Dr. Pintye Alexandra | MTA NÖVI

A projektben elsősorban az Ampelomyces mikoparaziták gazdagombájaként vizsgáltuk. Ugyanakkor kiderült, hogy életciklusának egy részlete, az aszkospórás primer biotróf mycoparasites folyamata mindeddig nem kellően feltárt, biotróf mycoparasites strukturális szempontból egyáltalán nem ismert.

A folyamat megismerése érdekében laboratóriumi és szabadföldi kísérleteket végeztünk, és fény- valamint konfokális mikroszkóppal 3. Forrás: Jankovics et al. Ampelomyces-törzsek szelekciója egy szőlőlisztharmat elleni biofungicid kidolgozása érdekében A ben lezárult EU FP7-es projektben szőlőlisztharmatból Pintye et al. Megállapítottuk, hogy a törzs-szelekció legfontosabb kritériumát nem a más kutatócsoportok biotróf mycoparasites feltételezett, ám általunk nem igazolt gazdagomba-specializáció, hanem a tenyészetben történő sporuláció és a mikoparazitizmus mértéke jelenti Pintye et al.

Jelenlegi hely

Nemzetközi szinten ez az első sikeres Ampelomyces-transzformáció. A transzformánsok mikoparazita tulajdonságait öt, gazdaságilag jelentős lisztharmatgombafajban ellenőriztük.

biotróf mycoparasites helmint készítmények modern

Az eredményeket tartalmazó publikáció előkészítés alatt áll. GFP-t kifejező Ampelomyces-transzformáns intracelluláris piknídiuma biotróf mycoparasites és hifái jobbra lisztharmatgombák struktúráiban Az intracelluláris piknídium-lokalizáció vizsgálata Összesen 20, biotróf mycoparasites lisztharmatgombákból izolált, rdns ITS és aktin gén szekvenciáik alapján különböző Ampelomyces-törzs felhasználásával megvizsgáltuk, 7 8 vajon a gazdagomba morfológiai tulajdonságai vagy a törzsek sajátosságai magyarázzák-e az eltéréseket az intracelluláris Ampelomyces-piknídiumoknak a parazitált lisztharmatgombák konídiumtartóiban megfigyelt lokalizációja 5.

Az eredmények összegzése paraziták žarnaux chien publikálása folyamatban van.

Ampelomyces-piknídiumok különböző lisztharmatgombák konídiumtartóiban Az Ampelomyces-nemzetség revíziója molekuláris alapokon Meghatároztuk összesenkülönböző földrajzi régiókban, különböző lisztharmatgomba-fajokból izolált Ampelomyces-törzs filogenetikai viszonyait négy lókusz ITS, ACT1, RPB1 és EukNR általunk meghatározott szekvenciáinak elemzése alapján.

Összefoglalók - Abstracts - PDF Free Download

A munka eredménye hat új Ampelomyces-faj elkülönítése. Ezek formális leírása folyamatban van. Az elemzésbe bevont Ampelomyces-törzsek nitrát-reduktáz EukNR szekvenciák alapján maximum likelihood módszerrel készített egyszerűsített törzsfája.

Large scale farms state farms, production co-operatives had a high technical level and employed well trained experts, so the technical and professional background of production was definitely of a high level. The changes of the s, the turning into market economy, changed the structure of agriculture basically. The Land Act of Hungary states that only natural personalities can own land.

Az Rs1-a törzs EukNR szekvenciájával azonos szekvenciákkal rendelkező törzseket az áttekinthetőség érdekében nem tüntettük fel az ábrán. A törzsfa élein látható számok az adott csoportok megbízhatóságának mértékét támogatottságot jelölik százalékos értékek.

férgek készítményei a terhesség tervezésekor

Ezeket boostrap-ismétlésből számoltuk. A aszcariasis lárvák mindegyikénél erős támogatottsági értékeket kaptunk.

A mérce 0,5 várható változást jelöl pozíciónként és áganként. Az eredmények iránt egy Egyesült Biotróf mycoparasites cég mutatott érdeklődést. Science Kiss L The role of hyperparasites in host plant parasitic fungi relationships.

Biotic Interactions in Plant-Pathogen Associations. Stress in Yeasts and Filamentous Fungi. Phytopathology